İletişime Geçin: 0532 460 10 24
turkce dil ingilizce

Fumigasyon nedir, nerelerde yapılır ?

Fumigasyon nedir, nerelerde yapılır ?

FUMİGASYON: Böcekleri yumurta, larva, nymph, pup ve ergin dönemlerinde ve diğer zararlı etmenleri (nematod, mantar, bakteri gibi) öldürmek amacı ile kapalı bir ortama  (Belirli bir ısıda ve belirli miktarda) gaz halinde kimyasal bir madde ( fümigant) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.
FÜMİGASYONUN GAYESİ VE ÖNEMİ: Fümigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer metaryalleri zararlı etmenlerden arındırarak, bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir. Bu işlem insektisit, fungusit, nematosit ve akarisitlererle mücadelenin güç veya imkansız olduğu hallerde başvurulan son çaredir. İşte bu gaye ile yapılan fümigasyon işleminin yapısındaki olumlu ve olumsuz esasları şöyle izah edilebilir.

Olumlu yönleri:
a) Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilen bir yöntem olması
b) Difüzyon yüksekliği nedeniyle üründe uç noktalara kadar nüfus edebilme ve homojen dağılma imkanı sağlaması.
c) Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içinde bulunması.
d) Kısa sürede büyük miktarlardaki ürünlere uygulanabilme olanağı sağlaması
e) Diğer savaş yöntemlerine oranla daha az masraf ve işgücü gereksinimi
F) Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olması

Olumsuz yönleri:
a) Taşındıkları kapları ve uygulandıkları ortama aşındırıcı etki yapmaları
b) Uygulandıkları ürünlerle sabit bileşimli ve istenilmeyen kalıntılar yapmaları
c) Canlı bitkilerde bozulmalara ve üretim materyallerinde (Tohum v.b. gibi) çimlenme kayıplarına neden olmaları
d) Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı olmaları
e) İnsanlar üzerinde yüksek toksik etkide bulunabilmeleri.